For Members

IRSCL Edited Book Award Winners

2017

Children's Literature and the Avant-Garde
Eds. Elina Druker and Bettina Kümmerling-Meibauer
Amsterdam: John Benjamins, 2015

2015

Jakten på fortellinger: Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier
Ed. Elise Seip Tønnessen
Oslo: Universitetsforlaget, 2014